Основними завданнями інституту морально-психологічного забезпечення є:

  • постійне удосконалення якості підготовки курсантів за рахунок втілення передових технологій, форм і методів навчання й виховання, активізації пізнавальної, наукової та військової діяльності;
  • всебічний розвиток курсантів, формування у них загальнолюдських цінностей, високих військово-професійних та морально-психологічних якостей, відповідальності за свої вчинки і дії, забезпечення високої бойової та мобілізаційної готовності;
  • впровадження в освітній процес сучасного досвіду бойових дій під час проведення антитерористичної операції підрозділами Збройних Сил України, провідних країн світу у локальних війнах і збройних конфліктах, та їхньої бойової підготовки до виконання завдань за призначенням;
  • проведення курсів підвищення кваліфікації офіцерського складу з питань морально-психологічного забезпечення та управління повсякденною діяльністю підрозділів, у тому числі з основ військового управління;
  • виховання у курсантів почуття обов’язку та готовності до захисту Батьківщини;
  • підтримання високої професійної підготовки постійного особового складу, удосконалення їх методичної майстерності;
  • проведення заходів з наукової та науково-технічної діяльності, із залученням науково-педагогічних працівників, інженерно-технічного, навчально-допоміжного складу та особового складу курсантських підрозділів;
  • організація методичної діяльності на кафедрах, втілення в навчальну роботу передового педагогічного досвіду, сучасних методик навчання, комп’ютерних технологій, технічних засобів навчання, приладів та тренажерних засобів.